Chính sách vận chuyển

Khu vực TP Hồ Chí Minh và Hà Nội

  • Chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí cho các khách hàng ở Nội Thành và Khu vực lân cận
  • Thời gian giao hàng sẽ giao động từ 1-3 ngày kể từ khi chúng tôi xác nhận đã nhận được tiền thanh toán mua hàng của quý khách.
  • Chúng tôi sẽ cử nhân viên liên lạc và thông báo thời gian giao hàng trước cho quý khách.

Chính sách vận chuyển khu vực Tỉnh.

  • Chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí đến tay các khách hàng tại các tỉnh
  • Tuy nhiên do hạn chế về khoảng cách địa lý và hiện chưa có hệ thống chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước nên chúng tôi sẽ chỉ giao hàng cho khách hàng khu vực các tỉnh thông qua đơn vị vận tải thứ 3 ( chành xe hay dịch vụ logistics).
  • Vì khoảng cách xa nên thời gian giao hàng cũng sẽ kéo dài hơn từ 3-7 ngày kể từ khi chúng tôi nhận được thanh toán

Chính sách vận chuyển khu vực Biên Cương – Hải Đảo

  • Chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí đến tay các khách hàng tại các khu vực Biên Cương – Hải Đảo
  • Tuy nhiên do hạn chế về khoảng cách địa lý và hiện chưa có hệ thống chi nhánh tại các khu vực trên nên chúng tôi sẽ chỉ giao hàng cho khách hàng khu vực các tỉnh thông qua đơn vị vận tải thứ 3 ( chành xe hay dịch vụ logistics).
  • Vì khoảng cách xa và địa hình hiểm trở nên thời gian giao hàng cũng sẽ kéo dài hơn từ 5-10 ngày kể từ khi chúng tôi nhận được thanh toán