Chúng tôi giao hàng miễn phí đến địa chỉ khách hàng trên toàn quốc:

  • Đối với khách hàng khu vực Tp.HCM, Hà Nội: Thời gian giao hàng từ 1 – 3 ngày
  • Đối với khách hàng TRÊN TOÀN QUỐC: Thời gian giao hàng từ 3 – 5 ngày
  • Đối với khách hàng ở xa trên toàn quốc: Thời gian giao hàng từ 5 – 10 ngày