Hastelloy X Tấm Ống Láp Trục Đặc - Cung Cấp các loại Kim Loại

Hastelloy X Tấm Ống Láp Trục Đặc

20,000 

Ứng dụng của Hastelloy X

  • Các thành phần động cơ phản lực, buồn đốt sau, ống xả,
  • Hoạt động tua bin khí,
  • Hóa dầu,
  • Các thành phần cấu kiện,
  • Lò công nghiệp,
  • Các bộ phận sấy khô nhanh
BẢNG GIÁ MỚI NHẤT