Hợp kim Nhôm Magie Al – Mg | Nhôm – Magie

Hợp kim Al – Mg | Nhôm – Magie

Như đã thấy từ giản đồ pha Al – Mg, giới hạn hòa tan của Mg trong Al thay đổi mạnh theo nhiệt độ: 15% ở 451oC, không đáng kể ở nhiệt độ thường, khi vượt quá giới hạn hòa tan hai nguyên tố này kết hợp với nhau thành Mg2Al3 (pha β trên giản đồ) song lại phân bố ở biên hạt với dạng liên tục, tác hại mạnh đến tính chống ăn mòn (gây ăn mòn tinh giới và ăn mòn dưới ứng suất). Vì vậy sau khi biến dạng nguội hợp kim được ủ ổn định hóa (H3) ở trên dưới 300oC để tránh sự kết tụ của hợp chất trên tại biên giới.

Tham khảo Kiến thức kim loại tại https://kimloai.edu.vn/

Để tránh tạo nên lưới Mg2Al3 người ta thường chỉ dùng < 4%Mg (trong một số trường hợp đặc biệt có thể lên tới 6 – 7% tuy đạt độ bền cao hơn nhưng dễ bị ăn mòn hơn) với các mác điển hình AA 5050, AA 5052, AA 5454. Đặc tính của các mác này là:

– Nhẹ nhất trong số các hợp kim nhôm và có độ bền khá, có thể cải thiện bằng biến dạng nguội.

– Khả năng biến dạng nóng, nguội và hàn đều tốt.

– Tính chống ăn mòn tốt và có thể cải thiện bằng anod hóa.

Đặt hàng online tại: https://chokimloai.com/