HỢP KIM NHÔM ĐÚC

HỢP KIM NHÔM ĐÚC

Các đặc điểm

Như đã nói hợp kim nhôm đúc trong tổ chức phải gồm chủ yếu là cùng tinh và do đó chứa nhiều hợp kim hơn. Trong các hệ Al – nguyên tố hợp kim chỉ có hệ Al – Si có cùng tinh với thành phần hợp kim ít nhất (11,3%Si), nên tốn ít hợp kim, rẻ nên thường dùng để đúc; còn ở các hệ khác cùng tinh có lượng chứa hợp kim cao hơn rất nhiều như Al – Cu với 33%Cu, Al – Mg với 34,5%Mg nên đắt và bị hạn chế sử dụng.

Cơ tính của vật đúc hợp kim nhôm phụ thuộc nhiều vào tốc độ nguội và biến tính. Đúc trong khuôn kim loại (ly tâm, áp lực) do nguội nhanh hơn nhiều trong khuôn cát nên tổ chức nhận được nhỏ mịn hơn, cải thiện mạnh cơ tính. Biến tính có tác dụng mạnh đến tổ chức và cơ tính của hợp kim Al – Si.

Tham khảo Kiến thức kim loại tại https://kimloai.edu.vn/
Đặt hàng online tại: https://chokimloai.com/