Thành phần hóa học và Tính chất cơ học của Nhôm Hợp Kim

Khái quát chung

 • Nhôm là một kim loại nhẹ, khoảng 1/3 mật độ thép, đồng, và đồng thau.
 • Nhôm có khả năng ăn mòn tốt đối với các môi trường không khí và bầu khí quyển thông thường. Khả năng ăn mòn và chống xước có thể được tăng cường bằng cách anodizing.
 • Nhôm có độ phản chiếu cao và có thể được sử dụng cho các ứng dụng trang trí (Nhôm Phản Quang).
 • Một số hợp kim nhôm có thể phù hợp hoặc thậm chí vượt quá sức bền của thép xây dựng thông thường.
 • Nhôm giữ lại độ dẻo dai của nó ở nhiệt độ rất thấp, mà không trở thành giòn như thép cacbon.
 • Nhôm là chất dẫn nhiệt và điện tốt. Khi đo bằng diện tích cắt ngang bằng nhau, nhôm cấp điện có độ dẫn điện xấp xỉ 62% đồng ủ bằng điện. Tuy nhiên, khi so sánh bằng trọng lượng bằng nhau, độ dẫn của nhôm là 204% đồng.
 • Nhôm có thể dễ dàng chế tạo và định hình bằng cách sử dụng rất nhiều các quá trình khác nhau, bao gồm cả việc dập, vuốt và uốn.
 • Nhôm không độc và thường được sử dụng để tiếp xúc với thực phẩm.
 • Nhôm có thể dễ dàng tái chế.

Cách phân loại Hợp Kim Nhôm

Hợp kim nhôm cho các sản phẩm tấm được xác định bằng hệ thống số bốn chữ số do Hiệp hội nhôm quản lý. Các hợp kim được chia thành 8 nhóm dựa trên nguyên tố hợp kim chính của chúng. Số đầu tiên xác định nhóm hợp kim như sau:

Nhóm Hợp Kim Nguyên tố chính  
1xxx Không phải là hợp kim Nhôm tinh khiết 99.0% hoặc hơn
2xxx Copper Hợp Kim Nhôm có thể gia nhiệt
3xxx Manganese
4xxx Silicon Điểm nóng chảy thấp
5xxx Magnesium
6xxx Magnesium and Silicon Hợp Kim Nhôm có thể gia nhiệt
7xxx Zinc Hợp Kim Nhôm có thể gia nhiệt
8xxx Other Elements

Hai chữ số cuối cùng trong nhóm 1xxx tương ứng với hai chữ số sau dấu thập phân cho biết hàm lượng nhôm tối thiểu. Ví dụ như hàm lượng nhôm 1060 là 99,60% tối thiểu, 1100 là 99,00% tối thiểu, 1350 là 99,50% tối thiểu và vân vân.
Hai chữ số cuối cùng của các nhóm khác là các số liên tục do hiệp hội Nhôm phát hành để đảm bảo mỗi hợp kim được nhận dạng duy nhất.
Chữ số thứ hai trong tất cả các nhóm chỉ ra một sự thay đổi nhỏ của hợp kim cơ bản. Ví dụ, 5252 là lần thay đổi thứ hai của hợp kim 5052.

Nhôm ứng dụng trong gia nhiệt

Chỉ định khí sau mã hợp kim và được phân cách bởi một dấu nối.

 • F Chế tạo: áp dụng cho các sản phẩm của cán hoặc hình thành khi không có sự kiểm soát đặc biệt đối với các điều kiện nhiệt hoặc làm cứng. Vì các tính chất cơ học có thể khác nhau rất nhiều, không có giới hạn nào được chỉ định. Tính khí này thường áp dụng cho các sản phẩm tấm đang ở giai đoạn trung gian của sản xuất.
 • H Hứng Strain: áp dụng cho các sản phẩm rèn được tăng cường bằng cán nguội hoặc làm lạnh.
 • O Nhiệt: Áp dụng cho các sản phẩm rèn đã được nung nóng ở nhiệt độ tái kết tinh để tạo ra điều kiện sức bền kéo thấp nhất của hợp kim.

Mô hình nhiệt độ của nhôm

Số thứ nhất

Có ba phương pháp khác nhau được sử dụng để đạt được tính khí cuối cùng của vật liệu căng cứng.

 • H1 Chỉ gia cường: Áp dụng cho các sản phẩm có độ bền cứng để đạt được mức độ cường độ mong muốn mà không cần phải xử lý nhiệt tiếp theo.
 • H2 Độ bền và ủ một phần: Áp dụng cho các sản phẩm bị căng cứng đến mức độ sức mạnh cao hơn mong muốn, sau đó là một phần anneal (hoặc “ngược lại”) làm giảm sức mạnh đến mức mong muốn.
 • H3 Độ cứng và Ổn định: Chỉ định này chỉ áp dụng cho hợp kim magiê mà dần dần làm mềm ở nhiệt độ phòng sau khi cứng rắn. Đáp ứng nhiệt độ thấp được áp dụng để ổn định các tính chất.

Số thứ hai

Số lượng cứng rắn, và do đó mức độ sức mạnh, được chỉ ra bởi một chữ số thứ hai.

-Hx2 Quarter hard
-Hx4 Half hard
-Hx6 Three quarter
-Hx8 Full hard
-Hx9 Extra hard (the minimum tensile strength exceeds that of the Hx8 temper by 2 ksi or more)

Nhiệt độ Hx1, Hx3, Hx5 và Hx7 là trung gian giữa những người được xác định ở trên.
Các giới hạn về đặc tính cơ học tương ứng với mỗi chỉ định khí có thể được tìm thấy bằng cách đề cập đến một tiêu chuẩn nhôm thích hợp như Tiêu chuẩn Hiệp hội Nhôm và Dữ liệu hoặc ASTM B 209.

Số thứ ba

Một chữ số thứ ba đôi khi được sử dụng để chỉ ra một sự thay đổi của tính cơ bản hai chữ số cơ bản.

Nhiệt độ xử lý nhiệt

Hợp kim trong các nhóm 2xxx, 6xxx và 7xxx có thể được tăng cường bằng quá trình xử lý nhiệt. Nhôm được xử lý nhiệt bằng cách xử lý quy trình xử lý, trong đó kim loại được nung ở nhiệt độ cao, sau đó làm lạnh nhanh, sau đó quá trình làm cứng lượng mưa (hoặc quá trình “lão hóa”). Tốc độ được chỉ định bởi-T theo sau bởi một chữ số. Một số điểm chung -T như sau:

 • T3 Giải pháp xử lý nhiệt, làm lạnh, và tuổi tự nhiên: áp dụng cho các sản phẩm được làm lạnh để cải thiện sức mạnh sau khi xử lý nhiệt giải pháp, hoặc là hiệu quả làm phẳng hoặc làm thẳng được công nhận trong giới hạn về cơ khí.
 • T4 Dung dịch xử lý bằng nhiệt và tự nhiên: Sử dụng cho sản phẩm được cho phép độ tuổi cứng lại ở nhiệt độ phòng sau khi xử lý dung dịch.
 • T6 Giải pháp xử lý nhiệt và lão hóa nhân tạo: áp dụng cho các sản phẩm được hâm nóng lại ở nhiệt độ thấp sau khi xử lý dung dịch. Điều này cho phép kim loại đạt được mức cường độ xử lý nhiệt cao nhất của nó.

Thành phần hóa học của Hợp Kim Nhôm

Thành phần theo tỷ lệ phần trăm theo Hiệp hội nhôm. Các giá trị cho biết giới hạn tối đa trừ khi được hiển thị dưới dạng dải hoặc mức tối thiểu.

Hợp Kim Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti OTHERS OTHERS Al
EACH TOTAL MIN.
Nhôm 1070 0.20 0.25 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 99.70
Nhôm 1060 0.25 0.35 0.05 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 99.60
Nhôm 1050 0.25 0.40 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 99.50
Nhôm 1350 0.10 0.40 0.05 0.01 0.01 0.05 0.03 0.10 99.50
Nhôm 1145 0.55 Si + Fe 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 99.45
Nhôm 1100 0.95 Si + Fe 0.05-0.20 0.05 0.10 0.05 0.15 99.00
Nhôm 2024 0.50 0.50 3.8-4.9 0.30-0.9 1.2-1.8 0.10 0.25 0.15 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 3003 0.6 0.7 0.05-0.20 1.0-1.5 0.10 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 3004 0.30 0.7 0.25 1.0-1.5 0.8-1.3 0.25 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 3005 0.6 0.7 0.30 1.0-1.5 0.20-0.6 0.10 0.25 0.10 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 3104 0.6 0.8 0.05-0.25 0.8-1.4 0.8-1.3 0.25 0.10 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 4004 9.0-10.5 0.8 0.25 0.10 1.0-2.0 0.20 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 4104 9.0-10.5 0.8 0.25 0.10 1.0-2.0 0.20 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 4043 4.5-6.0 0.8 0.30 0.05 0.05 0.10 0.20 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 4045 9.0-11.0 0.8 0.30 0.05 0.05 0.10 0.20 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 5005 0.30 0.7 0.20 0.20 0.50-1.1 0.10 0.25 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 5050 0.40 0.7 0.20 0.10 1.1-1.8 0.10 0.25 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 5052 0.25 0.40 0.10 0.10 2.2-2.8 0.15-0.35 0.10 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 5252 0.08 0.10 0.10 0.10 2.2-2.8 0.05 0.03 0.10 Rem.
 
Nhôm 5056 0.30 0.40 0.10 0.05-0.20 4.5-5.6 0.05-0.20 0.10 0.05 0.15 Rem.
 
Nhôm 5657 0.08 0.10 0.10 0.03 0.6-1.0 0.05 0.02 0.05 Rem.
Nhôm 5182 0.20 0.35 0.15 0.20-0.50 4.0-5.0 0.10 0.25 0.10 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 6061 0.40-0.8 0.7 0.15-0.40 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 0.25 0.15 0.05 0.15 Rem.
Nhôm 7075 0.40 0.50 1.2-2.0 0.30 2.1-2.9 0.18-0.28 5.1-6.1 0.20 0.05 0.15 Rem.

Rem. = Remainder = Phần còn lại

Dung sai Độ dày của tấm nhôm

Độ dày Độ dày
Dung sai khổ rộng
 (Inches) up to 39.37˝
Over Thru Inches plus and minus
0.0059 0.016 0.0010
0.016 0.025 0.0015
0.025 0.039 0.0020
0.039 0.047 0.0025
0.047 0.063 0.0030
0.063 0.098 0.0035
0.098 0.126 0.0045
0.126 0.158 0.0055
0.158 0.197 0.0070

Trên đây là các dung sai độ dày đã công bố trong bảng tiêu chuẩn ANSI-H35.2 cho tất cả các hợp kim tấm không đáp ứng cho Bảng Hợp kim Không gian vũ trụ hoặc được chỉ định cho các ứng dụng hàng không.

Dung sai độ dày của các hợp kim không gian vũ trụ

Độ dày đinh danh Độ dày
Dung sai bản rộng
 (Inches) up to 39.37˝
Over Thru Inches plus and minus
0.0059 0.010 0.0010
0.010 0.039 0.0015
0.039 0.079 0.0020
0.079 0.098 0.0025
0.098 0.126 0.0035
0.126 0.158 0.0040
0.158 0.197 0.0055

Trên đây là các sai số được xuất bản trong ANSI-H35.2 cho các hợp kim vũ trụ 2024 và 7075.

Dung sai bề rộng cho cuộn xén mép

Specified Thickness   Specified Width (inches)  
Up Thru 6 Over 6 Over 12 Over 24
(Inches) Thru 12 Thru 24 Thru 48
0.006-0.125 0.010 1⁄64 1⁄32 3⁄64
0.126-0.186 0.012 1⁄32 1⁄32 1⁄16

Theo tiêu chuẩn ANSI-H35.2

Độ lệch giới hạn cho cuộn dây
Độ lệch cho phép của một cạnh từ 1 đên 6ft. đường thẳng

Cơ lý tính tiêu biểu

Các tính chất điển hình sau đây không được đảm bảo vì trong hầu hết các trường hợp chúng là trung bình cho các kích cỡ và phương pháp sản xuất khác nhau và có thể không chính xác đại diện cho bất kỳ sản phẩm hoặc kích cỡ cụ thể nào. Dữ liệu được sử dụng để so sánh các hợp kim và chất xúc tác và không được sử dụng cho mục đích thiết kế.

    Tensile Yield Elongation (%) for the Tensile Yield Elongation (%) for the
  Strength Strength following gauge ranges: Strength Strength following gauge ranges:
Alloy Temper (ksi) (ksi) 0.010-0.050˝ 0.051-.125˝ (MPa) (MPa) 0.25-1.25mm 1.26-3.0mm
Nhôm 1100 O 13 5 30 32 89.6 34.5 30 6
  H12 16 15 4 12 110.3 103.4 4 12
  H14 18 17 3 10 124.1 117.2 3 10
  H16 21 20 2 8 144.8 137.9 2 8
  H18 24 22 2 6 165.5 151.7 2 6
 Nhôm 1350 O 12 4 34 42 82.7 27.6 34 42
  H12 14 12 5 12 96.5 82.7 5 12
  H14 16 14 3 9 110.3 96.5 3 9
  H16 18 16 3 8 124.1 110.3 3 8
  H19 27 24 2 6 186.2 165.5 2 6
 Nhôm 2024 O 27 11 18 20 186.2 75.8 18 20
  T3 70 50 16 18 482.6 344.7 16 18
  T4 68 47 20 19 468.8 324.1 20 19
 Nhôm 3003 O 16 6 30 33 110.3 41.4 30 33
  H12 19 18 9 11 131.0 124.1 9 11
  H14 22 21 3 7 151.7 144.8 3 7
  H16 26 25 3 5 179.3 172.4 3 5
  H18 29 27 3 5 199.9 186.2 3 5
 Nhôm 3004 O 26 10 19 23 179.3 68.9 19 23
  H32 31 25 6 15 213.7 172.4 6 15
  H34 35 29 5 10 241.3 199.9 5 10
  H36 38 33 5 8 262.0 227.5 5 8
  H38 41 36 4 6 282.7 248.2 4 6
 Nhôm 3005 O 20 8 22 23 137.9 55.2 22 23
  H12 26 24 5 13 179.3 165.5 5 13
  H14 29 28 4 9 199.9 193.1 4 9
  H16 31 30 3 5 213.7 206.8 3 5
  H18 37 36 2 3 255.1 248.2 2 3
 Nhôm 5005 O 18 6 22 25 124.1 41.4 22 25
  H12 20 19 5 9 137.9 131.0 5 9
  H14 23 22 4 7 158.6 151.7 4 7
  H16 26 25 3 5 179.3 172.4 3 5
  H18 29 28 2 2 199.9 193.1 2 2
  H32 20 17 8 9 137.9 117.2 8 9
  H34 23 20 6 8 158.6 137.9 6 8
  H36 26 24 5 6 179.3 165.5 5 6
  H38 29 27 3 4 199.9 186.2 3 4
 Nhôm 5050 O 21 8 20 25 144.8 55.2 20 25
  H32 25 21 9 13 172.4 144.8 9 13
  H34 28 24 5 10 193.1 165.5 5 10
  H36 30 26 4 7 206.8 179.3 4 7
  H38 32 29 2 4 220.6 199.9 2 4
 Nhôm 5052 O 28 13 20 21 193.1 89.6 20 21
  H32 33 28 7 10 227.5 193.1 7 10
  H34 38 31 6 8 262.0 213.7 6 8
  H36 40 35 4 5 275.8 241.3 4 5
  H38 42 37 3 4 289.6 255.1 3 4
 Nhôm 5056 O 42 22 23 24 289.6 151.7 23 24
  H38 60 50 6 13 413.7 344.7 6 13
 Nhôm 5182 O 40 21 21 25 275.8 144.8 21 25
  H32 41 22 20 21 282.7 151.7 20 21
  H34 48 37 11 14 330.9 255.1 11 14
  H36 51 42 9 11 351.6 289.6 9 11
  H38 54 47 6 7 372.3 324.1 6 7
 Nhôm 6061 O 18 8 25 26 124.1 55.2 25 26
  T4 35 21 22 24 241.3 144.8 22 24
  T6 45 40 12 17 310.3 275.8 12 17
 Nhôm 7075 O 33 15 16 18 227.5 103.4 16 18
  T6 83 73 11 12 572.3 503.3 11 12

Tính chất vật lý của Nhôm Hợp Kim

  Average1     Thermal Electrical Conductivity at 68°F Electrical
  Coeffecient of Melting (Percent of International Resistivity
  Thermal Conductivity Annealed Copper Standard) at 68°F
  Expansion Range 2,3 Density (English (Ohms-Cir.
Alloy Equal Equal
68° to 212°F Approximately (lbs/cubic in.) Units4) Mil/Foot)
  (°F) (°F) Volume Volume
 
 Nhôm 1100 13.1 1190-1215 0.098 1520 59 194 18
 Nhôm 1350 13.2 1195-1215 0.0975 1625 62 204 17
 Nhôm 2024-O 12.9 935-11805 0.100 1340 50 160 21
 Nhôm 2024-T3,T4 12.9 935-11805 0.100 840 30 96 35
 Nhôm 2024-T6 12.9 935-11805 0.100 1050 38 122 27
 Nhôm 3003 12.9 1190-1210 0.099 1200 48 156 22
 Nhôm 3004 13.3 1165-1210 0.098 1100 41 134 25
 Nhôm 3005 13.1 1175-1210 0.098 1190 45 148 23
 Nhôm 5005 13.2 1170-1210 0.098 1390 52 172 20
 Nhôm 5050 13.2 1155-1205 0.097 1340 50 165 21
 Nhôm 5052 13.2 1125-1200 0.097 960 35 116 30
 Nhôm 5056 13.4 1055-1180 0.096 790 28 95 37
 Nhôm 5182 13.4 1055-1180 0.096 790 28 95 37
 Nhôm 5657 13.2 1180-1215 0.097 960 35 116 30
 Nhôm 6061-O 13.1 1080-12056 0.098 1250 47 155 22
 Nhôm 6061-T4 13.1 1080-12056 0.098 1070 40 132 26
 Nhôm 6061-T6 13.1 1080-12056 0.098 1160 43 142 24

Trang web bán hàng uy tín

https://www.titaninox.vn/

https://vatlieutitan.vn/

https://www.inox304.vn/

https://www.inox365.vn/

Đặt hàng online tại:

https://inoxdacchung.com

https://kimloaiviet.com/

https://chokimloai.com/

https://kimloai.edu.vn/